România a alocat, în 2016, un buget de 240 de milioane de euro ca asistență pentru dezvoltare, Republica Moldova fiind principala beneficiară.

“Raportul naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România în anul 2016”, făcut public de Ministerul Afacerilor Externe , bugetul naţional total destinat asistenţei pentru dezvoltare, raportat de România în 2016, a fost de 240 milioane de euro, reprezentând 0,14% din Venitul Naţional Brut. Contribuţiile multilaterale reprezintă 59% din fondurile acordate de România la nivel naţional, iar cele bilaterale – 41%.

Sectoarele care au beneficiat cel mai mult de finanţare au fost: democraţie şi buna guvernare (63%), educaţie (26%) şi asistenţă umanitară (9%) .Principala ţară beneficiară de asistenţă bilaterală din partea României a fost Republica Moldova (86% din fonduri). România a oferit asistenţă şi altor state precum: Serbia, Ucraina, Georgia, Siria, Turcia (refugiaţi sirieni), Irak, dar şi unor state din Africa şi Asia Centrală. În total, 80 de state au beneficiat de asistenţă din partea României, în special sub forma burselor de studiu, menţionează raportul.

Documentul făcut public este cel de-al cincilea raport naţional care analizează politica de cooperare internaţională pentru dezvoltare a României, având ca scop întărirea gradului de transparenţă şi a nivelului de informare cu privire la contribuţiile raportate.

Raportul conţine informaţii detaliate privind asistenţa pentru dezvoltare raportată de instituţiile publice, o analiză statistică pe regiuni geografice şi arii tematice, precum şi o evaluare a acesteia.