Parlamentul a aprobat Declarația privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova.

Întreaga declarație poate fi citită mai jos.

H 0 T A R Î R E
pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federaţiei Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale
şi amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova

În temeiul art. 121 din Regulamentul Parlamentului,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. I. — Se aprobă Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova privind
condamnarea atacurilor Federaţiei Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale
şi amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova (se anexează).

Art. II. — Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Anexă

DECLARATIA
Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federaţiei
Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale şi amestecul abuziv în activitatea
politică din Republica Moldova

Pornind de la dispoziţiile Constituţiei Republicii Moldova, conform cărora
Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil,

Evidenţiind prevederile Legii Supreme privind suveranitatea naţională care aparţine
poporului Republicii Moldova, care o exercită in mod direct şi prin organele sale
reprezentative

Conştientizând că protejarea securităţii naţionale a Republicii Moldova, inclusiv
apărarea securităţii informaţionale a statului reprezintă un element indispensabil al
suveranităţii şi independenţei naţionale,

Semnalând, cu regret, intensificarea fără precedent a implicării Federaţiei Ruse în
treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care atentează la securitatea naţională a ţării, PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

DECLARĂ ingrijorarea faţă de intensificarea atacurilor la adresa securităţii
informaţionale a ţării noastre de către Federaţia Rusă, lansate prin intermediul unor
televiziuni de la Moscova, dar şi a unor instituţii media din Republica Moldova. Atacurile
vizează denigrarea Republicii Moldova, a unor instituţii şi a unor oficiali, dar cel mai grav
este că vizează denigrarea cetăţenilor ţării.

SEMNALEAZĂ în mod repetat practicile negative manifestate de propaganda rusă,
menţionate în nenumărate rapoarte prezentate public de către societatea civilă şi organizaţii
internaţionale independente, în special în ultimul an, care au arătat evoluţia tot mai
îngrijorătoare a acestui fenomen. În loc să fie stopat, acesta s-a agravat în ultimul an şi s-a
transformat într-un veritabil instrument de denigrare a Republicii Moldova şi de
promovare a partidelor satelit pe care Moscova le deţine şi gestionează în ţara noastră.

REITEREAZĂ faptul că măsurile legislative adoptate recent au fost necesare în
vederea protejării securităţii spaţiului informaţional naţional, dar şi pentru protecţia
cetăţenilor de un şir de campanii toxice de manipulare. —

CONSTATĂ că presiunile asupra Republicii Moldova nu s—au limitat doar la
propagandă, ci au fost continuate de către anumite entităţi din Federaţia Rusă printr—o altă
formă de provocare extrem de gravă, hărţuirea oficialilor politici şi instituţionali din
Moldova, prin abuzuri comise de instituţii de la Moscova. Deşi autorităţile noastre au făcut
mai multe adresări oficiale in care s— a cerut un răspuns şi un dialog deschis cu Federaţia
Rusă pentru lămurirea nenumăratelor situaţii abuzive, unele instituţii de la Moscova au
decis să răspundă prin intensificarea acestor hărţuiri, fără să manifeste 0 disponibilitate
spre dialog.

ATENTIONEAZĂ că aceste provocări au continuat prin adoptarea recentei decizii a
Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, prin care recomandă ca anumite posturi de televiziune
din Federaţia Rusă să—şi înceteze emisia pe teritoriul ţării noastre, din cauză că Moldova a
decis să ia măsurile necesare pentru a—şi proteja cetăţenii de atacurile mediatice la adresa
lor şi a ţării. Spre deosebire de alte state care s-au confruntat cu efectele negative ale
propagandei ruse şi au decis să închidă efectiv televiziunile ruse, Republica Moldova s-a
limitat strict la măsuri care să rezolve punctual problema, permiţând şi asigurând în
continuare televiziunilor ruse toate condiţiile necesare pentru a- şi retransmite programele
pe teritoriul ţării noastre.

SUBLINIAZĂ netemeinicia deciziei adoptate de Duma de Stat a Federaţiei Ruse prin
care se doreşte limitarea accesului moldovenilor la programele unor televiziuni ruse, dând
de înţeles că în realitate scopul principal al retransmiterii acestor emisiuni în Moldova nu ‘
a fost oferirea de programe calitative moldovenilor, dar folosirea acestui mijloc pentru a—i
denigra si a le denigra tara. Această decizie vine să confirme, încă o dată, cu probe oficiale
suplimentare, temeinicia deciziei Parlamentului Republicii Moldova de a întreprinde
măsuri pentru securizarea spaţiului informaţional, dar in acelasi timp face şi mai evidentă
imixtiunea politicului rus în conţinutul programelor difuzate de Federaţia Rusă în
Republica Moldova.

INVITĂ instituţiile statului responsabile să monitorizeze cu atenţie modul în care
decizia Dumei de Stat va fi pusă în aplicare şi să intervină conform legislaţiei Republicii
Moldova, astfel încât să nu apără dezechilibre în spaţiul mediatic autohton sau să fie favorizaţi anumiţi actori politici care deţin, direct sau indirect, controlul asupra unor
televiziuni ruse retransmise în Republica Moldova.

CONSTATĂ, de asemenea cu îngrijorare, implicarea unor entităţi ale Federaţiei Ruse
în activitatea politică din Republica Moldova, prin patronarea unor partide de stânga.
Această îngrijorare este cu atât mai mare într—un an electoral, când tot mai multe acţiuni
ale partidelor menţionate indică foarte clar o intenţie de implicare a unor factori interesaţi
din Federaţia Rusă în alegerile care vor avea loc în Republica Moldova la sfârşitul acestui
an şi influenţarea nedemocratică a votului pe care urmează să îl dea moldovenii.

CONSIDERĂ că declaraţiile denigratoare la adresa ţării noastre şi a’ cetăţenilor noştri,
blocaj ele impuse exportatorilor moldoveni, hărţuirea politică a oficialilor moldoveni,
inclusiv a unor reprezentanţi ai Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova,
reprezintă implicarea făţişă a politicului de la Moscova şi chiar a unor instituţii ruse în
politica din ţara noastră şi indică o atitudine provocatoare şi neprietenoasă in raport cu ţara
noastră. Toate aceste probleme nu sunt noi, unele durează deja de ani de zile, însă noutatea este modul agresiv şi provocator în care acestea au început să evolueze şi să se intensifice.

FACE APEL către înalţii decidenţi politici ai Federaţiei Ruse să intervină pentru a
stopa toate aceste abuzuri şi campanii de denigrare a Republicii Moldova. Solicităm, de
asemenea, să fie stopată orice formă de sprijinire a partidelor politice din ţara noastră de
către entităţi din Federaţia Rusă, menţionând că finanţarea lor din surse externe este
ilegală, la fel ca şi susţinerea lor prin alte modalităţi.

CONSIDERĂ că toate aspectele semnalate pot fi lămurite printr-un dialog deschis,
care să ducă la eliminarea blocajelor apărute şi la reluarea activităţilor care privesc
consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova şi Federaţia
Rusă.

DECLARĂ că Republica Moldova rămâne deschisă unui dialog constructiv, este gata
să prezinte probe concludente care să susţină îngrijorările semnalate şi să participe la
identificarea căilor de soluţionare a problemelor menţionate.