Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), autoritate administrativă din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, va fi reorganizată prin fuziune cu Fondul pentru Eficiență Energetică.

O decizie în acest sens a aprobat, astăzi, Guvernul. În termen de o lună, AEE va aproba statele de personal și le va prezenta spre avizare Cancelariei de Stat. Atribuțiile Fondului pentru Eficiență Energetică vor trece integral la Agenţia pentru Eficiență Energetică, transmite IPN.

Reorganizarea se înscrie în reforma administrației publice centrale de specialitate, inițiată în 2018 și a fost precedată de analize funcționale pentru ambele autorități.

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, inclusiv prin atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi promovării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei din surse regenerabile.