„𝑶𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒔̧ 𝒇𝒂𝒄𝒆, 𝒆𝒖 𝒏𝒖 𝒑𝒐𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒂̂𝒕 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒍𝒆 𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂𝒕̧𝒊𝒊, 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒍𝒆 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒊. 𝑬𝒖 𝒏𝒖 𝒑𝒐𝒕 𝒗𝒐𝒓𝒃𝒊 𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒆𝒄𝒂̂𝒕 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒊̂𝒏𝒕𝒂̂𝒊 (…). 𝑳𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒊𝒍𝒆 𝒎𝒆𝒍𝒆 𝒏𝒖 𝒑𝒐𝒕 𝒓𝒆𝒏𝒖𝒏𝒕̧𝒂 𝒄𝒂 𝒍𝒂 𝒐 𝒉𝒂𝒊𝒏𝒂̆.”

 

Camil Petrescu s-a născut la 22 aprilie 1894, devenind unul dintre cei mai importanți romancieri ai secolului al XX-lea. Cu toate că rămâne orfan de mic, acest fapt nu îl împiedică să obțină rezultate remarcabile la învățătură, absolvind Facultatea de Filosofie cu calificativul „magna cum laude”.

 

Acesta se dovedește a fi un spirit enciclopedic, derulându-și activitatea în mai multe domenii (fiind romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet). Dă dovadă de luciditate și patriotism, atunci când se înrolează pe frontul Primului Război Mondial, cu toate că nu vede utilitatea practică a războiului.

 

Activitatea sa ca militar îi va influența decisiv viziunea despre viață,

care se reflectă veridic în cea mai cunoscută operă a sa. Cine nu a auzit de romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de razboi”? În această scriere este ilustrată atât experiența trăită pe front, cât și idealul său de împlinire în plan erotic, pe care nu îl va putea atinge niciodată.

 

În 1933 publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european, „Patul lui Procust”. Prin scrierile sale, Camil Petrescu este cel care deschide calea romanului modern, de inspirație proustiană, în care este valorificată lumea orașului, societatea mondenă, în care accentul este pus pe tipul intelectualului ca personaj central. Faptele din realitatea exterioară nu își găsesc întotdeauna loc în orizontul creației sale, acesta fiind marcat în mod profund, ideatic, de trăirea interioară.

 

În planul vieții personale, marcantă este relația pe care a avut-o cu scriitoarea Cella Serghi. Cu toate că aceasta era căsătorită, se pare că legătura dintre cei doi literați a fost una îndelungată și profundă. Însă, tocmai vocația comună a celor doi a făcut imposibilă conviețuirea sau posibilitatea materializării unei eventuale căsătorii între ei.

 

Camil Petrescu se stringe din viață la 14 mai 1957. În urma sa rămâne un roman neterminat, „Un om între oameni”, ce urma să îi fie dedicat lui Nicolae Bălcescu, dar care a fost catalogat de exegeți drept medicru, incapabil de a se ridica la valoarea celorlalte, deoarece era creat după standardele noului regim.

 

Cu toate acestea, Camil Petrescu este una dintre cele mai fascinante figuri literare ale secolului trecut. Cu toate că a fost toată viața complexat de înalțimea sa (1,61 m), prin operele pe care le-a lăsat posterității a reușit să se înalțe pe culmi nebănuite.

#ligastudentilor #cenaclulculturalaronpumnul