Ministerul Economiei și Infrastructirii va negocia un împrumut de la Banca Mondială pentru proiectul de interconectare energetică cu România.

 

 

„Actualitatea Acordului este determinată de necesitatea pregătirii pentru implementarea Proiectului de interconexiune a sistemului energetic al R. Moldova cu cel al României, care va permite crearea unei piețe de energie electrică transparente și competitive în R. Moldova și integrarea ei pe piața regională de energie electrică a UE”, a menționat ministrul Chiril Gaburici într-un comunicat al Ministerului Energiei și Infrastructurii.

Acordul interguvernamental de Grant urmează a fi încheiat de către Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), ca reprezentant al Guvernul Republicii Moldova, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Costul total al Proiectului de interconectare constituie 270 milioane EURO. Construcția stației Back to Back din Vulcănești va fi cofinanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Uniunea Europeană. Banca Mondială va finanța extinderea stației din Vulcănești, modernizarea stației din Chișinău și construcția liniei electrice aeriene LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău, prin acordarea unui împrumut în dolari SUA, al cărui valoare nu va depăși echivalentul a 70 mil. EURO.

Totodată, Banca Mondială, va oferi un Grant în valoare de 410 mii dolari SUA, pentru realizarea măsurilor preparatorii implementării Proiectului de interconectare electrică. Grantul va fi divizat în 3 părți de bază, pentru elaborarea unui Studiu de fezabilitate detaliat – 351 mii dolari SUA, dezvoltarea capacităților Î.S. Moldelectrica – 41 mii dolari SUA și gestionarea și auditul grantului – 18 mii dolari SUA.

 

Sursa: Deschide.md