În satul Mereni, raionul Anenii Noi, a fost instalat setul de mobilier prevăzut pentru dotarea Centrului de informare turistică. Acesta este unul din rezultatele proiectului “MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică”, transmite MOLDPRES.

 

Proiectul prevede sporirea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru din Republica Moldova și al județului Galați din România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de Centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.

„Ideea generală constă în capacitarea muzeelor cu o nouă funcționalitate – de a informa vizitatorii și turiștii despre atracțiile din destinațiile reprezentative ale regiunii din care fac parte. Iar activitatea în cadrul unei rețele de asemenea muzee-centre de infoturism ar alimenta cu un număr suplimentar de vizitatori fiecare dintre instituțiile muzeale participante. Totodată, perioada aceasta de lipsă de mobilitate este un răgaz pentru re-conceptualizare a muzeelor pentru deschiderea ușilor în perioada post-pandemie cu noi oferte turistice, noi capacități și noutăți bune despre cele mai atractive locuri din regiune”, conform Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

În prezent se lucrează asupra dotării Centrelor de informare turistică cu mobilier și panouri informative, creării unui profil al destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, pentru a fi determinate mai multe trasee turistice comune și în același timp pentru stabilirea unor programe excursioniste. De asemenea, este în plin proces de elaborare și promovare un brand comun, precum și un Ghid al Destinațiilor turismului cultural transfrontalier din Moldova (Republica Moldova – România).

Perioada de implementare a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur este 14 aprilie 2020 – 13 mai 2022. Proiectul este realizat de ADR Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (România), finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul european de vecinătate și co-finanțat de beneficiarii proiectului.

Foto: ADR Centru