Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a redus, față de începutul anului 2019, cu 2% și a înregistrat, la data de 30 septembrie, 7 316,99 milioane de dolari. Cifra constituie 61,9% raportat la Produsul Intern Brut, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei.

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 25,6% din totalul datoriei externe, însumând 1 872,70 milioane de dolari. Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 444,29 milioane de dolari, diminuându-se cu 1,5% față de 31 decembrie 2018.

Potrivit BNM, cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung – 71,8%. Aceasta a constituit 5 250,26 milioane de dolari la 30 septembrie 2019, în scădere cu 0,9% față de începutul anului.

La 30 septembrie 2019, cea mai mare pondere în datoria externă au deținut-o societățile nefinanciare – 40,4%. Acestea sunt urmate de creditarea intragrup în cadrul investițiilor directe (care nu are distribuire sectorială), inclusiv datoriile pentru importul de gaze naturale – 26,8%.