Proiectul finanţat de UE “Suport pentru modernizarea sectorului energetic în Republica Moldova (STARS)”, în colaborare cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică, va organiza o serie de seminare pentru a creşte gradul de conştientizare a autorităţilor publice locale cu privire la importanţa planuri de acţiune privind eficienţa energetică.

 

Participanţii vor învăţa cum să identifice sectoarele care consumă cea mai mare parte a energiei şi a banilor şi să găsească modalităţi de a atrage investiţii pentru a minimiza pierderile de energie şi pentru a îmbunătăţi climatul intern.

Experţii invitaţi vor împărtăşi cele mai bune practici privind elaborarea planurilor locale de acţiune privind eficienţa energetică şi punerea lor în aplicare cu succes, mecanismele şi instrumentele de finanţare furnizate de părţile interesate locale şi internaţionale, cum ar fi Agenţia pentru eficienţă energetică şi proiectele finanţate de UE: CoMEast (Pactul primarilor din est) CoMDeP (Convenţia primarilor – proiecte demonstraţionale). Seminarul se va încheia cu o scurtă reflecţie asupra rezultatelor cheie şi a lecţiilor învăţate.

Seminarele vor avea loc în trei regiuni din Republica Moldova (Centru, Sud şi Nord) la sfârşitul lunii februarie a acestui an (26, 27 şi 28 februarie). Sunt invitaţi să participe primarii, managerii energetici şi specialiştii responsabili pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii, agenţiile de dezvoltare regională, precum şi oficiile regionale CALM (Congresului Autorităţilor Locale din Moldova).

Dezvoltarea locală durabilă, atragerea investiţiilor în eficienţa energetică, reducerea emisiilor de CO2 şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor – sunt doar câteva dintre componentele planurilor locale de acţiune privind eficienţa energetică.