Crearea unei piețe a muncii eficiente în regiunea Dunării a fost subiectul discutat astăzi, în cadrul unui atelier de lucru internațional, la care au participat reprezentanții autorităților publice centrale și experți în domeniu din țările regiunii Dunării, precum Austria, România, Bulgaria și Slovenia, informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.

 

Evenimentul a avut drept scop împărtășirea bunelor practici în domeniu și stabilirea colaborării pentru dezvoltarea politicilor eficiente în domeniul pieței muncii în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe metodele de îmbunătățire a eficienței comitetelor sectoriale, rolul sistemului de informare despre piața muncii și îmbunătățirea acesteia, eficiența programelor de instruire la locul de muncă și imigrarea de muncă pentru satisfacerea necesităților curente ale pieții muncii.

 

„Republica Moldova se confruntă cu multiple provocări pe piața muncii, precum emigrarea forței de muncă, decalajul între cererea și oferta de forță de muncă, inatractivitatea învățământului profesional tehnic, sistemul de formare continuă subdezvoltat, lipsa oportunităților de ocupare în mediul rural. Experiența dar și expertiza altor state în depășirea acestor provocări este extrem de importantă, iar în cadrul acestui atelier sunt sigură că vom determina soluțiile pentru îmbunătățirea pieții muncii”,

 

a declarat secretarul de stat al MSMPS, Anastasia Oceretnîi.

 

„Experții internaționali prezenți astăzi la acest atelier, vin cu o contribuție semnificativă pentru Moldova în domeniul politicilor ocupaționale. Ei vor prezenta cele mai bune practici, astfel încât, în foarte scurt timp să fie implementate cu succes și să aducă rezultate”

a subliniat reprezentantul Ministerului Austriac pentru Muncă, Afaceri Sociale, Sănătate și Protecția Consumatorului, Gero Stuller.

 

Pe parcursul evenimentului, participanții au analizat și discutat politicile de măsuri active pe piața muncii în țările participante la atelier și au identificat perspectivele de dezvoltare a pieții muncii în țara noastră.

 

Menționăm că atelierul de lucru este organizat în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării, partea căreia este și Republica Moldova. Una din cele 11 priorități ale acestei Strategii, Prioritatea nr.9 Investiție în oameni și Capacități este coordonată de Republica Moldova și Austria, în special de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și ministerele omoloage din Austria.