O conferință științifică consacrată unui secol de la redobândirea independenței Poloniei s-a desfășurat astăzi la Muzeul Național de Istorie  al Moldovei din Chișinău.

 

 

Cu genericul „Relațiile polono-moldovenești la centenarul redobândirii independenței de către Polonia”, evenimentul, a adunat zeci de istorici, muzeografi și oameni de cultură din diferite instituţii ştiinţifice din Republica Moldova, Polonia, România, Ucraina şi Israel. Conferinţa este iniţiată şi organizată de Ambasada Republicii Polone la Chișinău, în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei și Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Polonia și-a recăpătat independența la 11 noiembrie 1918 după mai bine de 100 de ani în care a fost împărțită între Rusia, Prusia și Austria. Istoria românilor basarabeni se aseamănă cu cea a Poloniei, în special în ceea ce privește luptele duse pentru Renașterea Națională, a menționat pentru Radio Chișinău, istoricul Anatol Petrencu, autor a mai multor volume dedicate istoriei Poloniei.

”În anii Primului Război Mondial principiul naționalităților a fost unul dominant și polonezii au luptat pentru renașterea statului lor, Polonia fiind împărțită între trei imperii când a început războiul, România fiind și ea divizată cu Basarabia ocupată de imperiul țarist. Acest spirit de renaștere națională, de formare a unor state naționale i-a afectat atât pe românii basarabeni cât și pe polonezi”, a subliniat istoricul. 

Istoricul Igor Cașu a prezentat o comunicare privind polonezii care au devenit victime ale terorii comuniste pe teritoriul actualei Republici Moldova, în timpul puterii sovietice, între 1924 și 1941.

”Polonezii au fost o țintă predilectă a represiunilor în anii 30, în special în anii 1937-1938, cum arată și cifrele. Din circa 300 de mii de persoane care au fost executate în URSS în această perioadă, în cadrul celor 12 operațiuni naționale, 110 mii erau polonezi. O cotă disproporționată de polonezi. De ce au avut această soartă? Pentru că ei au fost percepuți ca aparținând unei puteri ostile URSS-ului-Polonia, și pe baza aceasta  au fost executați”, a menționat istoricul Igor Cașu. 

Istoricul Vlad Mischevca a prezentat o comunicare despre istoria celui mai vechi monument de pe teritoriul Republicii Moldova, închinat unui comandant de oști străin – Stanislaw Zolkiewski, inaugurat în preajma Primului Război Mondial.

”A fost un conducător de oști extraordinar, cu o carieră fulminantă în Polonia secolului 16 începutul secolului al 17-lea. El a fost cel care a condus oastea polonă cucerind Moscova. Ulterior, în luptele polonezilor cu Imperiul Otoman și-a găsit moartea pe teritoriul Țării Moldovei”, a afirmat istoricul. 

În prezent Polonia este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii  Moldova și unul dintre cei mai mare importatori de vinuri moldovenești, potrivit ambasadorului polon la Chișinău, Bartlomiej Zdaniuk.

”Aproximativ 300 de milioane este suma schimburilor comerciale între Polonia și R. Moldova dintre care două treimi sunt exporturile poloneze spre Moldova și 100 de milioane importurile din Moldova. Dinamica este una pozitivă. De asemenea Polonia este prezentă și la nivel investițional în acest spațiu cum ar fi în domeniul zahărului. Combinatul de zahăr din localitatea Cupcini, raionul Edineț reprezintă prima noastră investiție. Așteptăm să fie deblocat proiectul de ajutor pentru agricultură pentru R. Moldova. Cum am spus în repetate rânduri, banii sunt la Varșovia așteaptă să fie cheltuiți pentru binele poporului R. Moldova”,a  declarat ambasadorul. 

Cu ocazia conferinței științifice în incinta Bibliotecii Naționale a fost inaugurată și expoziția ”Centenarul redobândirii independenței Poloniei”. Expoziția adună peste 200 de cărți și documente de arhivă care reflectă relațiile diplomatice dintre Polonia și Republica Moldova, trecutul istoric, actualitatea politică și diplomatică, precum și frumusețea din punct de vedere cultural și turistic a Poloniei.