Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, vă invită la lansarea volumului „MAREA UNIRE A ROMÂNILOR DE LA 1918. Contribuții bibliografice”, care va avea loc la 24 ianuarie 2019, ora 10. 00, Spațiul expozițional, blocul central, etajul I (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Lucrarea, elaborată cu prilejul Centenarului Marii Uniri a românilor de la 1918, este îngrijită de Elena PINTILEI, director general al BNRM, autor-alcătuitor Maria SARGUN, coordonator Ion NEGREI, redactori Valeria MATVEI şi Tatiana BAHMUTEANU. Cercetarea bibliografică a fost efectuată în baza colecțiilor și a surselor de informare și documentare ale Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii Științifice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei, Bibliotecii Științifice a Arhivei Naționale a Republicii Moldova, Bibliotecii Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău. În lucrare au fost incluse titluri de cărți, titluri de articole din culegeri și publicații seriale, recenzii, imagini de epocă, anexe documentare.

Bibliografia conține 3032 descrieri bibliografice, integrate în următoarele compartimente: I. Contextul intern și extern al reîntregirii naționale românești; II. Unirea Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918); III. Unirea Bucovinei cu Regatul României ( 15/28 noiembrie 1918); IV: Unirea românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu Regatul României (18 noiembrie/1 decembrie 1918); V. Recunoașterea internațională a actelor Unirii; VI. Făuritori ai unității naționale românești; VII. Din Iconografia Marii Uniri; VIII. Anexe documentare.

Lucrarea este destinată unui cititor atent, cultivat, îndemnat spre lectură de curiozitate și interes pentru cunoașterea trecutului nostru istoric. Va fi de un real folos pentru cercetători, profesori, studenți, elevi, bibliotecari, pentru toți cei care doresc să cunoască istoria adevărată a Moldovei dintre Prut şi Nistru şi a neamului românesc în ansamblu.

Invitați de onoare ai evenimentului sunt Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel IONIȚĂ și Dr. Ion NEGREI, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie al AŞM.