„Exilul etern: Paul Goma – de la Mana la Paris”, este genericul expoziţiei documentare inaugurate astăzi, în premieră, la Chişinău, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM). Panorama de documente de arhivă şi fotografii inedite a fost completată de proiectarea documentarului „Strict secret: Paul Goma”, realizat de Mariana Sipoş în colecţia „Memoria exilului românesc”, relatează Mesager.

Imaginile fotografice din copilăria lui Paul Goma din satul Mana, raionul Orhei, urmate de momentele refugiului în România, exilului la Paris, reprezintă o întâlnire mult aşteptată cu marele dizident, numit şi „Soljeniţin român”.

„Ni-l aduce acasă doamna Mariana Sipoş, care a organizat această expoziţie la Bucureşti şi a fost atât de binevoitoare să aducă aceste imagini şi la Chişinău, în care vedem viaţa şi activitatea lui Paul Goma”

a spus directorul adjunct al Institutului de Filologie al AȘM, Nina Corcinschi.
Scriitoarea, criticul literar Mariana Sipoş a fost prima în România care a realizat o emisiune TV despre Paul Goma în 1995. „Când am venit în televiziune, am constatat că în România nimeni nu l-a văzut pe Paul Goma. Cum era posibil aşa ceva, ca cel mai mare dizident să fie în viaţă şi noi să nu-l arătăm lumii. M-a fascinat cu cărţile sale despre Basarabia, dar mai ales, disidenţa lui. Mişcarea Goma este cel mai curajos act de dizidenţă, a fost cercetat de securitate, arestat”, a afirmat Mariana Sipoş.Fotografiile şi documentele descoperă marele merit al lui Paul Goma, acela de a spune adevărul. „Paul Goma ne-a deschis ochii asupra a ceea ce s-a în întâmplat în Gulagul românesc, în Gulagul sovietic şi tema basarabeană este dominantă în creaţia lui, a declarat academicianul Mihai Cimpoi.

„Paul Goma este un spirit emblematic, care ne absolvă de multe păcate care le are neamul nostru. Este un om providenţial, care vine să ne amintească că cel mai frumos lucru este verticalitatea şi demnitatea”, a menționat scriitorul Vladimir Beșleagă.

Paul Goma s-a născut în 1935 în Mana, Orhei. După cedarea Basarabiei fostei URSS, s-a refugiat cu familia în România, devenind un mare scriitor care critica regimul. A fost cercetat de securitate, arestat, bătut şi umilit. În 1977 a emigrat la Paris.

Sursa: trm