Recent, la Chișinău a apărut un pretins studiu întitulat ”Consolidarea coeziunii sociale și a unei identități comune în Republica Moldova”. Scopul declarat al respectivei lucrări, elaborate cu finanțarea Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, este ”[D]e a genera o discuţie constructivă despre o un model posibil integraţionist al societăţii, care ar putea apărea pe fundalul unei identităţi civice”.

În realitate autorii încearcă să inoculeze societății că moldovenii/românii sunt incapabili să fie națiunea constituantă (în limbajul lor dominantă) a statului R. Moldova și prin urmare este nevoie de o nouă identitate comună, una civică, deznaționalizată, care ar uni toate grupurile etnice ”[Î]n jurul unui program de dezvoltare a statutului și modernizare instituţională, care ar spori loialitatea pentru statul – Republica Mol-dova”.

Pentru a-și argumenta principalele lor concluzii, care de altfel datează cum mult înaintea apariției acestui pretins ”studiu”, autorii pornesc la drum cu un jogging alert prin istoria R. Moldova. Mai întâi de toate ei constată că R. Moldova este o țară ”înghesuită” între România și Ucraina, teritoriul căreia a fost (sic!) ”sub suzeranitatea” unor ”jucători regionali puternici” – Imperiul Otoman (secolele 15-18), Imperiul Rus (1812-1918) și Uniunea Sovietică (1940-1991)”.

Cum se spune, nici nu au reușit autorii bine să se pornească la drum și, deja, au dat cu bâta în baltă. Afirmația de mai sus, domnilor experți în relații internaționale, este valabilă doar în cazul Imperiului Otoman, nicidecum și în cazul Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice care au ocupat teritoriul dintre Prut și Nistru în 1812, iar apoi din nou în 1940 și 1944. Este aceasta o gafă, o expresie a ignoranței istorice sau o scăpare premeditată?

Suzeranitate, domnilor autori, înseamnă ”Dreptul suzeranului asupra seniorilor vasali. Dreptul unui stat asupra altui stat care are guvern propriu, dar nu are autonomie completă”, iar Ocupația, înseamnă ”Ocuparea temporară de către forțele armate ale unui stat, a unei părți sau a totalității teritoriului altui stat, fără ca prin aceasta statul ocupant să dobândească drepturi suverane asupra celui ocupat”.

Apoi, autorii țin să scoată în evidență că ”În timp ce partea de vest a Moldovei s-a ambarcat într-un proces de formare a statului român și identităţii naţionale românești, Basarabia – ca provincie a Imperiului Rus n-a participat în acest proces”. Lor însă le scăpa că românii din Transilvania la fel nu au participat la acest proces până în 1918, când împreuna cu moldovenii/românii din Basarabia au devenit parte a României. Cu toate acestea, transilvănenii sunt astăzi mai români, decât românii regățeni. Ei, de asemenea, preferă să treacă sub tăcere că procesul de ”formare a identității naționale românești” în Basarabia a fost violent încetinit de ocupația sovietică din 1941 și 1944, intelectualitatea și populația românească fiind supuse unor represalii crunte, deportări în masă, foamete organizată și politica de deznaționalizare a moldovenilor/români.

Cu toate acestea, așa cum o demonstrează foarte bine și Charles King în lucrarea sa ”Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală”, procesul de afirmarea a caracterului românesc al limbii și culturii moldovenilor din RSSM (Basarabia) a continuat inclusiv în perioada sovietică, culminând cu mișcarea de renaștere națională din anii 1980-ci. Mai mult decât atât, procesul de afirmare a identității românești a moldovenilor din R. Moldova continuă neabătut și în prezent.

Conform Barometrului de opinie publica realizat de IPP în noiembrie 2017, 29,9% dintre moldoveni/români consideră că vorbesc limba română. De asemenea, vorbesc limba romană 39,3% dintre cetățenii R. Moldova cu vârsta de la 18 – 29 de ani.

Totodată, recensământul din 2014, datele căruia au fost publicate abia în 2017, ne arată că în 10 ani (2004 -2014), numărul moldovenilor care se identifică români a crescut cu 5%, de la 2% la 7%. Însă sunt suficiente motive să credem că numărul celora care se consideră români este mult mai mare. În orice caz, chiar și acest dubios recensământ confirmă afirmarea continua a identității românești în R. Moldova. Autorilor pretinsului studiu le scapă, însă, aceste tendințe, pentru că ele nu se încadrează nicidecum în logica argumentării lor civice.

În continuare, ignorând tristele experiențe istorice care au lovit preponderent în moldoveni/români (ocupația sovietică, foametea din 1946, deportările în masă, anihilarea intelectualității românești în anii 1940-ci și 1950-ci, politica de deznaționalizare a moldovenilor/români), autorii ne asigură că în spațiul înghesuitului teritoriu dintre Prut și Nistru relațiile interetnice au fost în mare parte armonioase, iar remanierile geopolitice au creat (sic!) ”[U]n șir de repere fundamentale de identitate (auto-identificare, angajamentul faţă de un set de viziuni, valori, experienţă istorică și un sens de apartenenţă la diferite comunităţi etnice), care s-au solidificat și în jurul cărora a reevoluat conflictul după ce ţara a rămas la o răscruce după colapsul fostei Uniuni Sovietice”.

Ce au vrut să spună autorii prin elevata afirmație de mai sus, habar nu am. Am impresia că nici ei n-au prea înțeles…

 

Partea a II-a – Fitness etno-lingvistic

La finele unui jogging alert prin istorie, sărind peste ocupația ruso-sovietică a Basarabiei, peste foametea din 1946 – 1947, peste deportările în masă, peste deznaționalizarea moldovenilor/românilor, constatând că relațiile interetnice între Prut și Nistru „au fost în mare parte armonioase”, autorii pretinsului studiu, realizat cu asistența Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, au trecut unduios la un scurt fitness etno-lingvistic.

După o ușoară încălzire, autorii fac o mare și valoroasă constatare, pe care au decis să o hașureze în negru, ca nu cumva să scape atenției cititorilor și mai ales donatorilor gata oricând să finanțeze proiecte utopice la modă. Ei afirmă dezinvolt că, (sic!) „în Republica Moldova de azi există o întrepătrundere puternică a două limbi – limba de stat (română/moldovenească) și rusa. Aproape toţi cetăţenii a căror limbă maternă este româna/moldoveneasca de asemenea vorbesc fluent sau cel puţin înţeleg limba rusă și sunt familiarizaţi cu cultura rusă”.

Trebuie să recunosc că autorii au dreptate, doar că această „întrepătrundere” a limbilor nu datează de azi și nici de ieri, ea a început odată cu ocuparea Basarabiei de către Imperiul Rus în 1812, iar efectele ei nu au fost nici pe departe benigne. Imperiul Sovietic a dus această „întrepătrundere” lingvistică la desăvârșire.

Limba română/moldovenească a fost într-atât de profund intrepătrunsă de limba rusă, limba „ratelui mai mare”, încât limba română/moldovenească abia de mai gâfâia pe alocuri, mulți din moldoveni/români începuse să vorbească o limbă păsărească, nici romană/moldovenească, nici rusă, iar unii din actualii „stataliști” și mari „patrioți” ai R. Moldova uitase cu desăvârșire graiul matern.

Să revenim, totuși, la semnificația marii și valoroasei constatări lingvistice. Aceasta nu este deloc nevinovată. Ea vine să sugereze subtil cititorilor, mai ales celora de la Berlin și alte capitatele europene, că limba rusă ar merita să aibă un statut egal cu cel al limbii romane, deoarece (sic!) „aproape toţi cetăţenii a căror limbă maternă este româna/moldoveneasca de asemenea vorbesc fluent sau cel puţin înţeleg limba rusă și sunt familiarizaţi cu cultura rusă ”, iar „proporţia vorbitorilor de limba rusă și minorităţilor etnice care vorbesc româna este mai mică decât numărul de români/moldoveni care vorbesc rusa”.

În același context etno-lingvistic, autorii descoperă că, spre deosebire de ţările baltice și Caucaz, în Moldova s-a înregistrat nu doar o scindare între minorităţi și majoritate dar și (sic!) „o ruptură în grupul majoritar între moldoveni și români, precum și între cei care numesc limba – moldovenească și cei care insistă că unica denumire corectă a limbii este româna”. Mai mult decât atât, ei declară fără drept de apel că această „ruptură” este ireconciliabilă, (sic!) „dezbaterile cu privire la identitate și limbă sunt dominate de două grupe ireconciliabile – „Noi suntem români” vs „Moldovenii sunt diferiţi de români” și, prin urmare, „Dezbaterea privind denumirea limbii de stat lasă puţin spaţiu pentru careva soluţii de compromis”.

Ei bine, stimați autori, cred că exagerați nițel aici, vreți cu orice preț să demonstrați că moldovenii/românii, cei care au pledat pentru independența R. Moldova, au apărat-o cu propriul sacrificiu și au creat acest stat, nu mai sunt capabili să fie etnia ei constituantă.

Da, în sânul etniei majoritare există o dezbatere continuă, contradictorie, adesea aprinsă și emoțională, pentru a răspunde la întrebarea: Cine suntem noi, moldovenii? O întrebarea existențială, mai ales în contextul deciziei noastre de a face parte din civilizația europeană/occidentală.

Bineînțeles, având în vedere moștenirea și sechelele lăsate de politica sovietică de deznaționalizare, e aproape imposibil să răspundem acum la unison la întrebarea: Cine suntem? Însă, această nu este nici pe departe o „ruptură fără compromisuri”, care să legitimeze împărțirea moldovenilor/românilor în două grupuri etnice separate și ireconciliabile, așa cum încearcă din răsputeri „stataliștii” de azi, care în anii 80 s-au opus cu vehemență independenței R. Moldova.

Discuții aprinse despre cine suntem și ce limbă vorbim sunt practic în fiecare familie de moldoveni/romani din R. Moldova, cu toate acestea este o mare inepție să încerci să-i împarți pe frații și surorile din aceleași familii în două grupuri ireconciliabile, români și moldoveni, doar pentru faptul că ei, în virtutea experienței, educației și cunoștințelor lor individuale, răspund diferit la respectivele întrebări.

Mai mult decât atât, despre ce fel de „ruptură fără compromisuri” putem vorbi, când atât cei care se identifică moldoveni sau români recunosc că împărtășesc aceeași cultură, istorie și vorbesc aceeași limbă, indiferent cum o numesc.

De altfel, autorii ignoră că atât statisticile, cât și recentele sondajele de opinie publică arată că tot mai mulți moldoveni, în special generațiile tinere, afirmă că vorbesc Limba Română, ceea ce confirmă că așa-zisa „ruptură fără soluții de compromis” este suptă din deget.

Ruptura ireconciliabilă există doar în mintea unor exponenți ai elitei politice, care vor, cu orice preț, să mențină R. Moldova în sfera de influență a Rusiei, dezbinându-i pe moldoveni/români, legitimând trecutul sovietic și împiedicând orice încercare a moldovenilor/românilor să se integreze în civilizația occidentală. Anume la acești politicieni au aderat minoritățile etnice și, nicidecum, la „moldovenii stataliști”, după cum afirmă autorii.

 

Partea a III-a: „Finita la Commedia, Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să plece”…

Alergând în zigzag prin istorie, efectuând câteva piruete etno-lingvistice, autorii studiului „Consolidarea coeziunii sociale și a unei identități comune în Republica Moldova”, finanțat de Ministerul de Externe al Germaniei, au făcut o serie de afirmații „inedite”.

Ei au constatat că R. Moldova este o țară „înghesuită” între România și Ucraina; că teritoriul ei a fost „sub suzeranitatea” și nu sub ocupația Imperiilor Rus și Sovietic; că moldovenii/românii din Basarabia n-au participat la formarea statului român și a identităţii naţionale românești (autorilor le scapă totalmente perioada interbelică); că în marea înghesuială dintre Prut și Nistru relațiile interetnice au fost în mare parte armonioase (autorii ignoră, însă, ocupația sovietică, foametea din 1946 – 1947), deportările în masă, anihilarea intelectualității românești în anii 1940 și 1950, politica de denaționalizare a moldovenilor/români); că în R. Moldova există o „întrepătrundere puternică” a două limbi – limba română/moldovenească și rusa (autorii nu spun, însă, nimic despre discriminarea limbii română/moldovenească în timpul perioadei sovietice); că între moldoveni și români există o „ruptură” ireconciliabilă, fără soluții de compromis (autorii toarnă astfel apă la moară celor care încearcă cu orice preț să dezbine etnia majoritară în două etnii separate moldoveni și români) etc.

Autorii nu se opresc aici, ei propun nici mai mult, nici mai puțin, „o regândire a relațiilor interetnice și a identității în Moldova”. Pentru a da greutate concluziilor lor, autorii realizează un „sondaj”, în baza unor chestionare privind identitatea, la care au participat 83 de persoane „lideri ai organizaţiilor etnice, activiști ONG, studenţi și persoane care dispun de experienţă directă în abordarea relaţiilor etnice la nivel local”.

Conform autorilor, 38% din cei intervievați au reprezentat minoritățile etnice (14,6% ruși & ucraineni și 20,7% bulgari & găgăuzi), iar moldovenii/românii doar 62%. Trebuie să menționăm aici că, în conformitate cu datele recensământului populației R. Moldova din 2014, 82,1% sunt moldoveni/români, iar minoritățile etnice doar 18,2% (ucraineni – 6,6%, ruși – 4,1%, găgăuzi – 4,5%, bulgari – 1,9%, alte grupuri etnice – 0,8%). De asemenea, majoritatea celor 83 de respondenți ai așa-zisului sondaj au reprezentat preponderent regiunea Nord – 28% și regiunea Sud – 59,8%, inclusiv Găgăuzia – 29,3%. În același timp, regiunea Centru, cea mai moldovenească/română, proeuropeană și una dintre cele mai populate regiuni ale R. Moldova (doar în municipiul Chisinau sunt peste 800 de mii de locuitori), a fost reprezentată de doar 12,2% respondenți.

Autorii recunosc că „sondajul NU se bazează pe un eșantion naţional” și, prin urmare, (sic!) „nicio concluzie statistică nu poate fi extrapolată la nivel naţional”. În opinia noastră, având în vedere discrepanțele menționate, concluziile statistice nu sunt relevante și, evident, nu pot servi ca bază pentru formularea unor concluzii de valoare. Pe autorii studiului nu i-a jenat în niciun fel acest lucru, ei au purces nestânjenit la formularea unor concluzii categorice pentru viitorul R. Moldova. În continuare, ne vom opri la cele mai deochiate concluzii ale pretinsului studiu.

În primul rând, autorii ajuns la concluzia că, (sic!) „încercarea de a construi o identitate comună în jurul autoidentificării etnice a populaţiei majoritare este o cale greșită, deoarece „naţiunea titulară” sau „etnia majoritară” este divizată în identitatea „moldovenească” și „românească”. Prin urmare, (sic!) „o dominare” clară a etniei majoritare – românești sau moldovenești – nu este fezabilă”.

Altfel spus, autorii încearcă să ne inoculeze ideea că moldoveni și românii, care în majoritatea lor sunt de acord că vorbesc aceeași limbă, indiferent de cum ar numi-o; că provin din același neam, indiferent cum îl numesc; că au aceeași cultură și se inspiră spiritual de la poieți și scriitori comuni, reprezentă două identități total diferite și prin urmare ireconciliabile. Este fără îndoială o absurditate, care toarnă apă la moara celora care vor cu orice preț să-i dezbine pe moldoveni/români în doua etnii diferite. Divide et impera…

De asemenea, în viziunea autorilor (sic!) „minorităţile etnice” din Moldova (găgăuzii, ucrainenii, rușii, bulgarii etc.) nu se percep ca „minorităţi”” și (sic!) „acestea nu promovează interesul „statelor apropiate””, ele, în schimb, se percep (sic!) „ca o parte integră a ţării și înrădăcinate istoric în Moldova ca un stat independent și deseori percep termenul de „minorităţi” ca unul exclusiv”.

Stimați autori, am impresia cu unii dintre dumneavoastră nu ați citit ce ați scris. Dacă găgăuzii și bulgarii nu se percep ca „minorități etnice”, de ce au solicitat statut de autonomie teritorială și, respectiv, un raion separat? De ce rușii și ucrainenii din municipiul Bălți cochetează cu ideea unei autonomii? Dacă găgăuzii nu promovează interesele „statelor apropiate”, de ce organizează referendumuri ilegale, încurajate de deschis de Moscova și achitate de cetățeni ruși, pentru a respinge integrarea R. Moldovei cu UE, în favoarea aderării la Uniunea Vamală Euroasiatică dominată exclusiv de Rusia? Dacă minoritățile etnice sunt pentru independența R. Moldova, de ce nu solicită, împreună cu moldovenii/românii, retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană? Dacă, așa cum scrieți, minorităţile nu se consideră (sic!) „asociate cu orice practică de „civilizare” rusească sau sovietică din trecut”, de ce atunci continuă politica sovietică de divizare și antagonizare a moldovenilor/romanilor?

Apoi, autorii decid să dea lovitura de grație. Ignorând propria lor precizare că „nicio concluzie statistică nu poate fi extrapolată la nivel naţional”, ei afirmă categoric, în numele întregii societăți a R. Moldova, că, (sic!) „societatea Moldovei este pregătită pentru un concept al identităţii civice”, deoarece (sic!) „există o bază comună în rândul diverselor comunităţi etnice cu privire la valorile și trăsăturile principale ale Republicii Moldova. Toate comunităţile etnice partajează idei similare de bază despre ceea ce ar putea defini o identitate civică comună a Republicii Moldova – cultura și tradiţiile, drepturile și libertăţile civile, și, cel mai important, promovarea unui proiect credibil de dezvoltare pentru ţară”.

Stimați autori, de ce ignorați limba și istoria, elemente-cheie pentru definirea oricărei identități naționale? Luminați-ne vă rog, care sunt acele „valori și trăsături principale ale R. Moldova” care fac posibilă definirea unei identități civice comună a R. Moldova? „Întrepătrunderea puternică” a limbii ruse cu română/moldovenească?; „Ruptură” ireconciliabilă, fără soluții de compromis, a etniei majoritare, în moldoveni și români?; Falsa armonie interetnică din perioada sovietică, când moldovenii/românii erau supuși unei politici de deznaționalizare? Sau poate, așa cum afirmați voi, din cauză că, (sic!) „termenul de „moldovenesc” este discreditat pentru actori și activiști politici importanţi” și, prin urmare, (sic!) „noţiunea de „identitate civică moldovenească” probabil ar trebui să fie evitată și în loc să fie promovat conceptul de „identitate civică a Republicii Moldova”? Dar cine discreditează termenul de „moldovenesc”, moldovenii/români pentru care termenul de „moldovenesc” este sinonim cu „românesc”, sau de cei, inclusiv reprezentanții minorităților etnice, care antagonizează cu premeditare aceste două termine, care sunt, de fapt, două fețe ale aceeași monede?

Afirmați că „promovarea unui proiect credibil de dezvoltare pentru ţară”, ar putea servi drept bază pentru definirea unei „identității civice comune”. Sună bine, numai că realitatea vă contrazice. Optând pentru independența R. Moldova, moldovenii/românii au optat pentru construirea unui stat modern, cu o democrație inclusivă și o economie de piață funcțională după modelele occidentale. Pentru a realiza acest mare deziderat, moldovenii/românii au ales calea integrării europene, aderării la Uniunea Europeană. Or, după cum o demonstrează și sondajele de opinie publică, anume acest proiect de țară este contestat de minoritățile etnice. Astfel, conform Barometrului de opinie publică al IPP din noiembrie 2017, 83,4% ruși, 72% ucraineni și 76,5% alte etnii ar vota pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică și doar 13,4% ruși, 12,4% ucraineni și 20% alte etnii ar vota pentru aderarea la Uniunea Europeană.

În loc de EPILOG, mă adresez ambasadelor UE la Chișinău și, în particular, Ambasadei Germaniei, stimați ambasadori, stimați diplomați ai UE, 26 de ani în urmă moldovenii/românii au optat pentru independența R. Moldova, au făcut acest lucru fără a beneficia de susținerea majorității minorităților etnice. În 1992, aceiași moldoveni/români, în ciuda discuțiilor intermitente despre cine sunt și ce limbă vorbesc, au apărat umăr la umăr, cu propriu sacrificiu independența R. Moldova amenințată de separatismul transnistreană și agresiunea rusă, recunoscută, fără drept de apel, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei.

Aceiași moldoveni/români au ales calea integrării europene pentru a construi un stat modern, democratic, prosper, în care toții cetățenii indiferent de etnie se bucură de aceleași drepturi și oportunități. Aceeași moldoveni/români au susținut în majoritatea lor negocierea și semnarea Acordului de Asociere cu UE. Nu este o cale ușoară, mai ales când, inclusiv, majoritatea minorităților etnice se opun integrării europene și preferă, în schimb, aderarea la Uniunea Euroasiatică creată și dominată de Rusia.

Fără îndoială, opoziția minorităților etnice față de actuală politică de integrare europeană este unul din marele eșecuri ale clasei politice din R. Moldova care, indiferent de culoarea ei politică, originea etnică și preferințele geopolitice, a fost mai curând preocupată de exploatarea sensibilităților minorităților etnice și a dezbaterilor identitare din sânul etniei majoritare pentru a dezbina și guverna nestingherit, decât de a crea poduri de încredere între ele.

Desigur, avem nevoie de o reevaluare și relansare a relațiilor și dialogurilor interetnice, dar nicidecum cu prețul dezbinării etniei majoritare și deposedării R. Moldova de identitatea ei națională. Or, anume acest lucru se încearcă în prezent prin acreditarea ideii că moldovenii/românii nu mai sunt capabili să fie etnia majoritară constituantă a R. Moldova, pentru că ei, frați și surori din aceleași familii, ar fi divizați în „grupuri identitare ireconciliabile” fără soluții de compromis. Cu alte cuvinte, „Maurul și-a făcut datoria, Maurul poate să plece”…

Este o mare iresponsabilitate să afirmi și să promovezi astfel de absurdități, care n-au cum să contribuie la consolidarea încrederii și coeziunii interetnice în R. Moldova, ci, dimpotrivă, vor semăna discordie și alienare.

Marea ruptură tectonică a societății din R. Moldova, care împiedica dezvoltarea ei, dar și o mai bună înțelegere interetnică, nu este între moldoveni și români, ci între cei care urăsc democrația liberală, toleranța și drepturile omului și cei care își doresc o țară modernă cu o democrației liberală, stat de drept și o societate tolerantă, integrată în UE.