Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române explică faptul că Biserica a ales sărbătoarea Înălţării Domnului ca zi de pomenire a eroilor pentru a ne învăţa că există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos şi jertfa eroilor neamului.

Flag_of_Romania.svg

Încă din anul 1920 eroii neamului românesc sunt pomeniţi la sărbătoarea Înălţării Domnului. Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acel an a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. De asemenea, începând cu anul 2003, prin legea 379 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos şi jertfa eroilor neamului

Această sărbătoare nu a fost aleasă întâmplător de Biserică drept zi de pomenire a eroilor, ci, după cum precizează Patriarhul României, „pentru a ne învăţa că există o legătură tainică între Crucea suferinţelor, Învierea şi Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos, Care din iubire smerită şi milostivă pentru oameni, a răbdat chinurile şi moartea pentru a vindeca de neascultare, mândrie şi lăcomie, umanitatea căzută şi bolnavă de păcate şi a o înălţa la demnitatea pentru care a fost creată, adică la sfinţenie şi viaţă veşnică, şi jertfa eroilor neamului, care şi-au dat viaţa pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”.

Cultul eroilor este o adevărată cultură a sufletului românesc

Cultul eroilor este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte şi mărturiseşte că iubirea este mai tare decât moartea, spune Patriarhul României arătând că „mulţimea pomelnicelor şi parastaselor pentru eroii neamului constituie un puternic factor de cultivare a conştiinţei unităţii şi continuităţii noastre naţionale din neam în neam, sau mai precis din generaţie în generaţie. Pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile şi cultul morţilor sunt elemente de mare statornicie, continuitate şi unitate în cuget şi simţiri de-a lungul generaţiilor”.

Prin iubire jertfelnică noi ne-am apărat, am dăinuit şi am păstrat credinţa, unitatea şi demnitatea noastră

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arată că poporul român a interiorizat Taina Crucii şi a Învierii şi a trăit istoria ca pe o Cruce şi o Înviere, suferinţă şi speranţă, întristare şi bucurie, mărturie fiind mulţimea eroilor jertfelnicipomeniţi la acest moment:

Taina Crucii care se înalţă în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al istoriei noastre şi program spiritual permanent. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin iubire jertfelnică noi ne-am apărat, am dăinuit şi am păstrat credinţa, unitatea şi demnitatea noastră.

Libertatea, ca dar a lui Dumnezeu, pentru care au luptat şi au murit eroii neamului românesc, trebuie cultivată în prezent cu mult discernământ și responsabilitate sporită, îndeamnă Patriarhul României:

Pe lângă apărarea integrităţii teritoriale a ţării noastre trebuie apărată şi integritatea spirituală a sufletului poporului român, care a rezistat spiritual în timpul invaziilor barbare şi al stăpânirilor străine, păstrându-şi credinţa şi vieţuirea creştină. Iată de ce avem mare nevoie de credinţă puternică, multă speranţă şi iubire curată, care se nasc din rugăciune şi se arată în fapte bune. Numai astfel vom cinsti cum se cuvine memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, prosperitatea şi demnitatea poporului român.

Pentru a sublinia caracterul de simbol național și de memorial al tuturor eroilor români, Catedrala Mântuirii Neamului are hramul principal Înălțarea Domnului.

Sărbătoarea Înălţării Domnului va fi şi hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului, a cărei edificare este în acelaşi timp o necesitate practică şi un simbol spiritual naţional, fiind dintru început închinată cinstirii după cuviinţă a celor care s-au jertfit, de-a lungul întregii noastre istorii, pentru apărarea credinţei creştine – ortodoxe, pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român, a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,  subliniază Preafericirea Sa.