Ieri  dimineață în jurul orei 6 dimineața a plecat la ceruri un mare lingvit si patriot al neamului românesc Ion Ețcu, Membru al academiei de Științe , Doctor Habilitat, la vârstă de 85 ani.

Data de 31 Mai nu este o dată oarecare, ultima zi de școală, când elevii își iau vacanță pentru toată vara ,Ion Ețcu și-a luat rămas bun de la școli, universități ,și tot mediul științelor ,și a plecat în vacanța sa veșnică în ceruri, din numele redacție romani.md  transmitem familiei sincere condoleanțe.

La 21 aprilie 2018, inconfundabilul lingvist şi sintaxolog Ion Eţcu a
atins venerabila vârstă de 85 de ani, o dată importantă din viaţa acestui
Mare cărturar şi savant de factură europeană, care a iubit şi iubeşte cu toată
fiinţa Limba Română, a cărei fascinantă bogăţie şi frumuseţe l-a vrăjit şi
captat încă din fragedă copilărie.

Astfel, copilul şi adolescentul Ionel detimpuriu şi-a intuit destinul fiind îndemnat mereu de Bunul Dumnezeu să-şi iubească, să îmbrăţişeze şi să valorifice ulterior cu rafinament şi
pasiune datinile, tradiţiile, inclusiv cartea şi graiul românesc – o autentică
„comoară în adâncuri înfundată”, un „şirag de piatră rară pe moşie
revărsată”.

Apoi urmează perioada studiilor universitare, când studentul
Ion Eţcu conştientizează pe deplin că inteligenţa presupune muncă
asiduă, muncă sistematică cu cartea, care oferă şansa unică de a asimila
temeinic, dar şi creator moştenirea ce ne-au lăsat-o înaintaşii.

Astfel, prof. I. Eţcu încă de pe băncile universităţii a ajuns să fie un neobosit, dar
şi un fidel explorator al Galaxiei Gutemberg.
De remarcat că prof. Ion Eţcu este un nume bine cunoscut şi apreciat
atât în Basarabia şi România, cât şi în spaţiul ex-sovietic (Ucraina,
Federaţia Rusă, Ţările Baltice, Georgia ş.a.).

Munca de cercetare a lingvistului Ion Eţcu a fost canalizată în varii
domenii, abordând temerar şi temeinic diverse sfere ale lingvisticii, cum
ar fi: gramatica, stilistica, lingvistică generală, cultura vorbirii, traductologie,
ortoepie şi ortografie, sociolingvistică, psiholingvistică, lexicologie
şi lexicografie etc.

Însă domeniul cel mai îndrăgit de cercetare, în care
remarcabilul cercetător Ion Eţcu s-a afirmat în totala deplinătate a for-
ţelor creatoare, este totuşi sintaxa şi sintaxologia limbii române, cărora
le-a consacrat pe parcursul anilor un număr impunător de studii funda –
mentale şi, indiscutabil, cele trei monografii de referinţă, care reprezintă şi
o nouă epocă în gândirea sintaxologică românească. Meritele savantului
Ion Eţcu în domeniul sintaxei şi sintaxologiei sunt practic imposibile de
contestat, pentru că până astăzi dlui este unicul sintaxolog şi cel mai de
seamă din Republica Moldova şi România, care a reuşit să revoluţionarizeze
modul de gândire şi de interpretare a unităţilor fundamentale sintaxologice
româneşti.