Zinaida Greceanîi,Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, de comun cu deputații: Batrîncea Vlad, Golovatiuc Vladimir, Odnostalco Vladimir  au prezentat astăzi, 6 februarie, prioritățile Fracțiunii PSRM din sesiunea primăvară-vară a anului 2018:

Zinaida Greceanîi a vorbit despre componentele de bază ale Programului, menţionînd că acesta cuprinde mai multe inițiative legislative elaborate de deputații Fracțiunii PSRM, care urmează a fi înregistrate în Parlament.

Primele 2 puncte din prioritățile socialiștilor la capitolul  „Politic, Neutralitate, Statalitate” sunt :

1.   Înlocuirea disciplinei de studiu Istoria Românilor cu Istoria Moldovei;

2.  Interzicerea întrunirilor și manifestațiilor unioniste care au drept scop subminarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a RM;

Aici ne vom învăța de la vecini noștri buni – Senatul României a prevăzut prin lege pedepse penale pentru acțiuni de defăimare a statului. Este o practică bună, ce trebuie preluată. Nu trebuie să permitem aceste atacuri regizate de forțele obscure, a menționat deputatul PSRM Vlad Batrîncea.

 

Socialiștii și-au divizat obiectivele în câteva categorii :

La capitolul „Politic, Neutralitate, Statalitate” principalele fiind:

1.   Înlocuirea disciplinei de studiu Istoria Românilor cu Istoria Moldovei;

2.  Interzicerea întrunirilor și manifestațiilor unioniste care au drept scop subminarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a RM;

3. Promovarea Declarației cu privire la neutralitatea permanentă a RM și adoptarea pachetului de legi ce reies din această declarație;

4. Promovarea Rezoluției APCE privind limbile vorbite de minoritățile de naționale și adoptarea pachetului de legi ce reies din această Reozluție;

5. Monitorizarea activității și domeniilor de activitate a actualilor miniștri din Guvernul Filip și înaintarea moțiunilor simple. În total Fracțiunea PSRM a elaborat și înregistrat în Parlament 16 moțiuni simple, din care în anul 2017 – 4 moțiuni simpli și din miniștrii menționați nici unul nu se mai află în funcție de ministru.

Capitolul „Asistenţa socială, Educaţie, Sănătate” fiind în special axat pe:

1. Indexarea pesniilor de 2 ori pe an cu 20% până la atingerea nivelului minim de existență: la data de 1 aprilie şi la data de 1 octombrie. Pensionarii care activează în cîmpul muncii să fie scutiți de plățile sociale;

2. Asigurarea tuturor condițiilor pentru angajarea invalizilor în cîmpul muncii, A prevedea expres ca toate instituțiile publice să fie echipate cu rampe, Asigurarea priorităților de procurare a bunurilor și serviciilor de la întreprinderile unde activează invalizi

3. Majorarea indemnizațiilor pentru invalizi cu 10%, Modificare procedurii de stabilire și revizuire a gradului de invalidate pentru a preveni unele abuzuri a organelor de stat cînd acestea examinează modul de acordare a gradului de invaliditate;

4. Stabilirea moratoriului la închiderea școlilor din Republica Moldova, asigurarea activității școlilor cu predare în alte limbi, inclusiv materiale didactice, cărți etc.

5. Stabilirea moratoriul la închiderea instituțiilor medicale din Republica Moldova. Revizuirea și diminuarea prețurilor la serviciile medicale prestate de instituțiile medico-sanitare publice precum și a prețurilor medicamentelor în farmacii.

6. Introducerea noțiunii de capital matern, modul de stabilire și acordare a acestuia.  De asemenea se propune ca mamele cu 5  și mai mulți copii să aibă dreptul la pensie (nu mai mică decât media pe țară) de la vîrsta de 54 ani, cu un minim de 15 ani de muncă.

7. Restabilirea fondurilor locale pentru susținerea socială a populației.

8. Majorarea valorii compensațiilor unice pentru tinerii specialiști. Elaborarea unei abordări complexe de sprijinire a familiilor și specialiștilor tineri. Scutirea tinerilor specialiști de la plata impozitului pe venit timp de trei ani de la absolvire.

La capitolul „Economie” principalele fiind:

1. Audierea BNM privind Raportul Kroll-2 și măsurile întreprinse de CNA și Procuratura Generală pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar.

2. Audierea ANRE privind tarifele majorate la gazele naturale pentru consumatori casnici

3.   Protejarea pieţei şi a producătorului autohton. Susţinerea sectorului real prin implementarea unei politici fiscale eficiente, motivaţionale prin:

– reintroducerea impozitului pe venit – 0% pentru persoanele juridice și fizice (antreprenori) a venitului  anual cu condiția ca acest venit să fie reînvestit în dezvoltarea producției proprii.

– stabilirea cotelor impozitului pe venit în 3 trepte de respectiv: 7%, 17% și 25% în loc de actualele 2 trepte de respectiv de 7% și 18%;

– acordarea facilităților pentru tineri în deschiderea afacerilor proprii, inclusiv prin acordarea garanțiilor suplimentare din partea statului la contractarea creditelor de la băncile comerciale sau stingerea a 30% a creditului din partea statului.

4. Introducerea unor întreprinderi de importanță majoră pentru stat în lista bunurilor nepasibile privatizării și anume: S.A. “Tutun CTC”, S.A. “Barza Albă”, S.A. “Aroma”, S.A. “Rețele Electrice de Distribuție Nord”, S.A. “Rețele Electrice de Distribuție Nord-Vest”, S.A. “Centrala Electrică de Termoficare Nord”, S.A. “Metalferos”, Î.S. “Aeroportul Internațional Chișinău”, “Calea Ferată”, “Air Moldova”, S.A. “Moldtelecom” precum și altele.

5. Extinderea termenului desfăşurării activităţilor patentei de întreprinzător, pînă la data de 31 decembrie 2022.

La capitolul „Juridic” principalele fiind:

1. Vom remarca că va fi propus modificarea Codului Penal pentru sancțiuni pentru funcționarii electorali pentru fraude electorale în contextul aproprierii alegerilor parlamentare în anul 2018.
2. Responsabilitatea Guvernului pentru neprezentarea în termen a legii bugetului anual.