În cadrul ședinței de astăzi, 12 martie 2018, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor municipiilor Chișinău și Bălți. Mandatul aleșilor locali a încetat înainte de termen în legătură cu demisia acestora.

anterior, pentru data de 20 mai 2018, CEC a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor și în alte 5 localități: comuna Leușeni și satul Nemțeni, raionul Hîncești, comuna Volovița, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei și comuna Pîrliţa, raionul Ungheni.

Comisia a aprobat programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018, inclusiv devizul de cheltuieli. Programul calendaristic stabilește termenul limită de constituire a circumscripțiilor electorale de nivelul I, a secțiilor de votare, precum și a organelor electorale ce le vor administra, perioada de raportare financiară, particularitățile monitorizării alegerilor și reflectării acestora în mijloacele de informare în masă, verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale, perioada de organizare și desfășurare a seminarelor de instruire pentru funcționarii electorali etc.

Totodată, Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea unui referendum legislativ de anulare a sistemului electoral mixt.

În argumentarea acestei decizii, CEC a menționat că societatea civilă poate iniția doar un referendum consultativ. În același timp, Alina Russu a mai declarat că potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția, sistemul electoral nu trebuie schimbat cu cel puțin un an înaintea scrutinului. În urma enunțării deciziei, reprezentanții grupului au scandat „Rușine!” și „Demisia!”.

Tot astăzi, CEC a adoptat mai multe hotărîri de atribuire a mandatelor de consilier în unele consilii raionale, orăşeneşti, sătești (comunale).