Criza energetică prin care trece astăzi economia Republicii Moldova și șocurile dure pe care le resimt cetățenii săi, loviți de inflație, costuri de viață, nesiguranță economică și riscuri de a fi în incapacitatea de a-și plăti facturile la încălzire, ridică cu de la sine putere problema accesului la informație, a transparenței decizionale și a legalității acordurilor în sectorul energiei. Recent, membrii CUB au reușit să obțină o copie a contractului semnat de reprezentanții Guvernului RM cu conducerea Gazprom în luna octombrie 2021 și care a fost în mod deliberat ascuns de ochii opiniei publice, sub pretextul confidențialității sale. Apărut în diverse surse publice, Contractul a trezit îngrijorări serioase și discuții încinse printre Membrii Comitetului pentru Unitate și Bunăstare (CUB), care afectează securitatea națională și reprezintă o materie legitimă de alertă, pe care dorim să v-o comunicăm în acest mod.

1. Contractul semnat de Moldova Gaz cu Gazprom și intermediat de Guvernul Republicii Moldova, expiră la sfârșitul lunii octomrie 2022 și prevede asumarea acestor datorii pentru consumul regiunii separatiste de către partea semnatară a noului contract. Doar într-un singur an acolo s-au acumulat datorii de 1,14 mlr.$.
2. Anexa nr.19 la contractul N:1GM -07-11, din 29.12.2006, semnat la 29 octombrie 2021 prevede că SA Modovagaz își asumă, prin punctul 3 al anexei, următoarea obligație „Gazprom livrează gaze naturale exclusiv pentru SA Moldovagaz și doar în cazul unui acord semnat între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz Gazprom va livra suplimentar 2.062 mlr. m3, iar Moldova Gaz va recepționa și va achita corespunzător volumele suplimentare indicate în grilă.
3. Reiese astfel că dacă consumatorii din stânga Nistrului nu-și achită facturile la timp, SA Moldovagaz este entitatea responsabilă de stingerea datoriilor. Un amendament acceptat de autoritățile RM în noul contract, la art.85 al legii privind societăţile pe acţiuni, intrat în vigoare la 01.01.2021, obligă reprezentatul Gazprom în Consiliul de Administrație să părăsească sala în momentul în care este semnat ori negociat acordul de livrare a gazelor naturale între SA Moldovagaz și Tiraspoltransgaz, ceea ce oferă conducerii Gazprom un alibi și o exonerare de orice plată a datoriilor acumulate de regiunea separatistă. Același amendament prevede volumele și termenii concreți ai acordului, care expiră în octombrie 2022. Conform amendamentului acceptat de guvern , RM are un acord valabil cu Gazprom până la sfârșitul lunii octombrie 2022.
4. Livrarea gratuită a gazelor naturale către regiunea separatistă din stânga Nistrului s-a făcut în condiții de obscuritate. Pe lângă asumarea datoriilor părții transnistrene sub falsul pretext al evitării unei eventuale crize umanitare, Guvernul RM a aplicat o lovitură grea economiei naționale, agenții economici ai cărora s-au ciocnit cu fenomenul unei concurențe neloiale din partea companiilor transnistrene, care, având acces la resurse energetice mult mai ieftine au sporit brusc livrările de produse pe malul drept al Nistrului, ruinând producătoriii autohtoni. Mai multe companii și întreprinderi din sectorul industrial și de procesare agro-industrială din Republica Moldova au ajuns în anul 2022 în condiții de faliment sub presiunea concurenței neloiale, exercitate de către producătorii din stânga Nistrului, operând la preț de dumping (ciment).
5. Nu putem fi de acord cu argumentul legat de evitarea unei crize umanitare în stânga Nistrului dacă Moldovagaz va înceta să livreze gaze naturale în stânga Nistrului dacă nu va primi în avans plățile pentru acest consum. Argumentul este fals și inadecvat regulilor economiei de piață, mai ales în condițiile în care consumatorii finali din partea dreaptă a Nistrului achită un preț de 30 de ori mai mare pentru gazele naturale decât consumatorii din stânga Nistrului. Din datoria acumulată de 1,14 mlrd pentru consumul de gaze reținem veniturile colectate din exporturile de laminate de la MMZ de cca 700 de mln $, 200 mln $ exporturi MGRES, 100 mln $ alte companii din sectorul industrial și populația de 100 mln $.
6. Analizând prevederile Contractului semnat de reprezentantul Guvernului RM, Comitetul pentru Unitate și Bunăstare consideră că acest contract nu respectă interesele naționale, legislația primară care obligă autoritățile să respecte dreptul la informație al cetățenilor RM, fiind lovit de nulitate.Drept urmare, considerăm legitim ca cetățenii Republicii Moldova să dispună de dreptul de a formula o întrebare simplă la care așteptăm un răspuns direct – cine a decis ca SA Moldovagaz, o companie în care guvernul RM este acționar important, să autorizeze livrarea gratuită a gazelor naturale către regiunea separatistă și, implicit, asumarea datoriei acumulate de regimul separatist față de Gazprom?
7. Invocarea argumentului cu privire la existența unui rabat de 20-30 de mln de dolari la energia electrică livrată de compania MGRES de la Kuciurgan, în condițiile în care SA Moldovagaz livrează gratuit consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului, gratuit, gaze naturale în valoare de peste 1,1 miliarde de dolari este lipsit de logică și dezastruos sub aspect economic. Considerăm menținerea acestui contract drept o formă de înțelegere de cartel în condiții oneroase, care oferă ample posibilități de manipulare a prețului și folosirea instrumentului energetic în scopuri politice (”energy weaponization”). Acumularea de datorii masive în regiunea transnistreană sub garanțiile guvernului RM, în condițiile unei avalanșe de prețuri și șoc energetic pentru cetățenii loiali ai statului, ridică semne legitime de întrebare și neîncredere în mandatul deținut de Ministrul delegat la semnarea contractului.
Concluziile CUB pe subiectul Contractului
1. Anexa N.19 din 29 octombrie, 2021 a Contractului semnat între Gazprom și SA Moldovagaz este nul și fără forță juridică.
2. Procuraturile RM trebuie să investigheze circumstanțele create de semnarea unui act ce contravine legislației și interesului național.
3. Cerem Guvernului RM să denunțe public datoria de 1,1 mlrd $, formată prin adoptarea de noi prevederi în Anexa N.19 din 29 octombrie, provenind din consumul neachitat pe malul stâng.
4.Cerem modificarea componenței reprezentanților statului în Consiliul de Administrație și instituirea unui control public prealabil asupra indicațiilor transmise de autorități la ședințele companiei
5.Cerem modificarea legislației care să oblige distirbuitorii din RM să importe cantități de gaze din mai multe surse, niciuna dintre ele să nu depășească 70% dintr-o singură sursă, ca și pt electricitate.
6. Eliminarea sabotajului legat de funcționarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău și conectarea pieței de furnizare a gazelor din RM de platformele bursiere pentru asigurarea transparenței tranzacțiilor, conform recomandărilor Comunității Energetice.