Deputații au înregistrat la Biroul permanent un proiect de lege pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale din anul 2013.

Astfel, cuvintele „limba de stat”, „limba oficială” și „limba maternă”, la orice formă gramaticală, în cazul în care se are în vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare.

Proiectul de lge spune că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice cu competenţă de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun în sensul prezentei legi.

Condițiile ce au impus elaborarea prezentului proiectul de lege rezultă, în mod indubitabil, din necesitatea și obligativitatea implementării unor considerente cu valoare constituțională, conținute în actele Înaltei Curți de Jurisdicție Constituțională din anul 2013 și care statuează un postulat incontestabil, și anume că limba de stat a Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ.

În anul 2013, Curtea Constituțională a constatat că Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, care prevede că limba de stat este româna, prevalează în raport cu Constituţia şi face corp comun cu Legea Supremă. În consecinţă sintagma limba moldovenească va rămâne deocamdată în Constituţie, dar se va subînțelege limba română.