E.S. Natalia Gavrilița
Primul Ministru al Guvernului Republicii Moldova
Excelență,
Avem plăcerea de a vă informa că în rezultatul inițiativei lansate de Comitetul pentru Unitate și Bunăstare (CUB) din 23 septembrie, 2022, s-a produs un fenomen rar, chiar fără precedent – companiile din stânga Nistrului au achitat în sfârșit o plată de 5 milioane USD pentru cheltuielile de transport al gazelor naturale, transferată recent pe conturile SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz”.
Suma restantă a fost achitată companiei SA Moldo-Ruse ”Moldovagaz”, printre acționarii căruia se numără și Guvernul RM, pe care aveți onoarea să-l conduceți. Considerăm că această plată nu ar fi fost posibilă fără acțiunea CUB din 23 septembrie și fără presiunea constantă a opiniei publice, care au demonstrat că numai solidar, prin acțiune colectivă și implicare cetățenească, putem fi siguri că toți consumatorii privați și corporativi pot fi tratați egal, echitabil, fără discriminare, conform legilor Republicii Moldova.
Mai mult, plata recentă demonstrează că și consumatorii din Transnistria pot și trebuie să plătească pentru serviciile de livrare a gazelor naturale furnizate din Federația Rusă și că este timpul să încetăm a tolera tratamentul privilegiat al regiunii transnistrene prin furnizarea necondiționată a gazelor naturale pe malul stâng, fără garanții sigure de achitare pentru consumul gazelor naturale livrate de SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz”.
Observăm însă că suma transferată reprezintă doar o parte infimă pentru servicii de transport, în timp ce cheltuielile totale pentru acestea, conform amendamentelor agreate prin Acordul adițional N.19 din 29 octombrie, 2021, la Contractul N.1GM-07-11 din 29 octombrie 2006, semnat între SAP Gazprom și SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz”, sunt mult mai mari. Conform estimărilor noastre această sumă nu acoperă nici 20% din cheltuielile reale pentru transportarea gazelor naturale livrate malului stâng, fără a ține cont de prețul gazelor (în cuantum de 1,12 mlrd $, în 12 luni după semnarea Acordului adițional).
Cred că realizați, stimată Doamnă Prim Ministru că diferența dintre cheltuielile efective de transport și cele achitate parțial de către partea transnistreană este în continuare suportată prin tarife exagerate de către cetățenii Republicii Moldova. În acest context, vă atragem atenția asupra câtorva factori extrem de importanți:
– În primul rând, aceste cheltuieli de transport pe teritoriul Ucrainei au apărut doar cu începere din luna noiembrie 2021, în rezultatul semnării acordului adițional nr.19 din 29. 10.2021. Menționăm că până la această dată costuri suplimentare nu au existat și nu ne-au afectat niciodată de la Declarația de Independență din 1991. Contrar normelor de comerț internațional DAP (Incoterms 2010), negociatorii care-au reprezentat la Moscova Guvernul Republicii Moldova au acceptat din motive obscure prevederi care au inclus o plată suplimentară la transportarea gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei. Menționăm că, de regulă, contractele de tip DAP includ în prețul mărfii procurate și serviciile de transport până la punctele de recepționare, stipulate în contract.
– În al doilea rând, Republica Moldova a fost obligată să achite în plus față de costul volumului tranzacționat de gaze naturale și un preț adițional de transport pe teritoriul Ucrainei, care va fi adăugat suplimentar la prețul produsului livrat, iar apoi, în baza unei prevederi noi, incluse în contractul din anul 2021, SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz” mai achită o dată transportul gazului pe teritoriul Ucrainei. Totodată, Acordul adițional semnat la 29 octombrie, 2022, nu prevede modalitatea prin care aceste plăți sunt divizate pentru consumatorii rezidenți în regiunea transnistreană (malul stâng al Nistrului), controlat de un regim separatist și teritoriul aflat efectiv sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova (malul drept).
– În al treilea rând, din luna noiembrie 2021 și până în luna septembrie 2022 toate aceste plăți adiționale pentru transportul pe teritoriul Ucrainei au fost achitate de către consumatorii de pe malul drept al Nistrului, plătindu-se și costurile de transport de pe malul stâng al Nistrului. Această modalitate de a transfera responsabilitățile financiare ale malului stâng pe umerii consumatorilor de pe malul drept reprezintă o practică vicioasă și discriminatorie în raport cu cetățenii Republicii Moldova.
Această practică a creat un precedent extrem de periculos în activitatea de livrare a gazelor în Republica Moldova. De la semnarea Acordului adițional din 29 octombrie 2021, SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz” a trebuit să achite și anumite costuri ale consumatorilor transnistreni, care au crescut povara tarifară asupra cetățenilor Republicii Moldova (astăzi tariful este de 29,27 lei/m3 de gaze, în timp ce tariful aplicat în Transnistria este de numai 1,3 lei/m3 de gaze). Suntem consternați de menținerea acestei practici nefaste, agreate aparent de acționariatul reprezentat și de guvernul Republicii Moldova în Consiliul de administrație al SA Moldo-Rusă ”Moldovagaz”.
În această ordine de idei, vă solicităm să ne informați public asupra următoarelor chestiuni:
1. Care sunt motivele pentru care reprezentanții delegați de Guvernul RM în Consiliul de administrare al SA Moldovagaz au acceptat introducerea unei plăți suplimentare pentru transport, chiar dacă această plată contravine normelor juridice din comerțul internațional?
2. Care este suma anuală suplimentară plătită de către consumatorii din Republica Moldova, pentru transportul de gaze naturale, urmare a Acordului adițional din 29 octombrie 2021, plăți care contravin normelor comerțului internațional?
3. Cum este divizată această plată suplimentară între consumatorii de pe malul drept și maul stâng al Nistrului?
4. Cine a autorizat să fie efectuate plăți pentru transportul de gaze pe teritoriul Ucrainei în beneficiul consumatorilor din stânga Nistrului din contul plăților colectate de la consumatorii din dreapta Nistrului?
Reiterăm că singurul motiv care a ridicat subiectul achitării gazelor în mod egal și nediscriminatoriu pe teritoriul Republicii Moldova ține de vulnerabilitatea extremă a cetățenilor noștri, confruntați cu șocul prețurilor pentru energie, dar și cu abuzurile comise în sistemul existent de livrări și achitări a gazelor naturale.  Pledăm pentru transparentizarea acordurilor și deciziilor semnate în sectorul energetic, aplicarea riguroasă a standardelor achizițiilor publice în privința tuturor tranzacțiilor efectuate pe domeniul energetic, în conformitate cu standardele de bună guvernare și normele europene. La fel, dorim să vă informăm despre faptul că inițiativa noastră, Comitetul pentru Unitate și Bunăstare (CUB), este o platformă civică, de oameni responsabili, care întrunește în rândurile sale zeci de experți și personalități din mai multe sectoare și domenii de activitate, care urmăresc cu neliniște și participare subiectele grave care afectează situația internă din Republica Moldova, într-un context de instabilitate și turbulență regională. Platforma CUB stă la straja interesului public și încurajează toți cetățenii să-și apere interesele prin toate mijloacele legale.
6 octombrie 2022
Subscriu solidar la această Scrisoare deschisă Primului Ministru:
1. Igor Klipii, SciPol, Ex-Ambasador al RM în Lituania
2. Igor Munteanu, dr. SciPol, conferențiar, Ex-Ambasador al RM în SUA
3. Veaceslav Ioniță, dr. economie, conferențiar universitar
4. Vasile Bumacov, Prof. Universitar, dr. Ing., Ex-Ambasador al RM în Japonia
5. Ion Bulgac, student, lider al Platformei Dezbateri Universitare
6. Cristina Ciubotaru, Avocat, expert în politici anticorupție
7. Eduard Bulgac, MA în business și științe agricole, antreprenor
8. Vitalie Ponomariov, MA în istorie/RI/SciPol, lector universitar
9. Inna Vârtosu, dr, Drept european
10. Ion Marina, dr. medicină, șef secție
11. Tudor Golub, Master în management și economie
12. Anatol Țăranu, dr. istorie, Ex-Ambasador al RM în Rusia
13. Constantin Șchiopu, dr. hab. ped., profesor universitar, MA în arte
14. Rodica Gramma, dr filozofie, conferențiar universitar
15. Ana Niculiță, MA în Management și Economie, politici de sănătate
16. Valentina Nour, Politici Educație, Direcția educație publică, Călărași
17. Octavian Cirimpei, dr științe medicale, conferențiar, Secția arsuri/intervenții chirurgicale
18. Ion Arseni Ciobanu, dr Medic, Șef de secție, Spitalul din Căușeni.
19. Daniela Preașcă, MA Economie, Manager proiecte europene.
20. George Balan, MA, Studii securitate
21. Igor Boțan, Dr, Științe reale, cercetător politic
22. Mihai Beregoi, MBA Executiv, Vienna University of Economics and Business
23. Valeriu Sainsus, Conferențiar universitar, Studii Demografice
24. Ion Terguță, Media Consultant