Partidul Unității Naționale a anunțat cea mai puternică lista de personalități in politica moldovenească. Recent PUN a numit o lista cu profesioniști și savanți, care precedează întreaga lor listă.

 

Printre primii 20 de candidați PUN sunt 7 doctori şi doctori habilitați în ştiințe, un potențial intelectual şi profesionist pe care nu-l are nicio formațiune politică din R. Moldova:

 

1. Alexandru Arseni este doctor habilitat în drept, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. A fost deputat în primul Parlament al R. Moldova, unul dintre autorii Declarației de Independență şi a Constituției RM, fost Președinte al Comisiei Parlamentare Permanente pentru drepturile omului și relațiile naționale.

 

4. Dorin Dusciac este Inginer Cercetător (Laboratorul de Metereologie a Dozei, Comisariatul pentru Energia Atomică și Energiile Alternative, Saclay, Franța).

Profesor de Fizică și Matematică, Institutul Național de Științe Aplicate (INSA) din Lyon, Franța.
Este membru fondator și Președintele al Asociației Clubului Liberal din Franța, cât și membru fondator al Asociației ”IMPACT” și Președinte al Asociației Doctorilor și Doctoranzilor Basarabeni din Franța. Medaliat cu ”Meritul Civic”.

 

3. Valeriu Sainsus, doctor în științe geografice, conferențiar universitar, expert în probleme de populație și demografie. Ex-preşedinte al Comisiei Prezidențiale pentru populație şi demografie.

 

4. Ana Guțu este profesor universitar, doctor în filologie romanică. Din 1995 este consecutiv decan, vicerector, prim-vicerector la ULIM.
Din 2009 este aleasă membru în instanțele Agenției Universitare a Francofoniei – Consiliul Asociativ (2009-2013; 2013) și Consiliului de Administrare (2013). În 2020 este numită în funcția de secretar de stat la Departamentul Relații cu R. Moldova, Guvernul României. Decorată cu Ordinul Republicii şi Ordinul Legiunea Franceză.

 

5. Vlad Mischevca este cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi primul preşedinte al Comisiei Naţionale de Heraldică (1995). Pe parcursul unui deceniu (2000-2010) a activat ştiințific în Grecia, devenind membru de onoare al celei mai vechi asociații a cetățenilor Republicii Moldova din Grecia – Asociaţia Moldo-Elenă „Orfeu” (1999). Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii (ediţia 1994); decorat cu Medalia Meritul Civic (2000); Medalia Aniversară Centenarul Marii Uniri (România, 2021). În 2019 a fost desemnat Laureat în cadrul Galei TVR MOLDOVA (ediţia a IV-a) al Premiului pentru promovarea istoriei neamului. Deține titlul de Cetățean de onoare al or. Donduşeni.

 

 

6. Iulian Gramațki a urmat studiile de licență în Madrid, Spania, la filiala universității americane Saint Louis University, cu specializare principală în administrare de afaceri și specializare secundară în științe politice. Le-a absolvit cu onorurile „Summa cum laude”, având cel mai bun rezultat din promoție. La vârsta de 21 de ani, a început doctoratul în economie în cadrul universității din Frankfurt pe Main, Germania, unde a susținut teza de doctor cu disctincția „Magna cum laude”, pe 6 octombrie 2016, cu o disertație în econometrie aplicată, la vârsta de 24 de ani, fiind cel mai tânăr absolvent al acestui program din toate timpurile. În perioada 2017-2018 deține postul de econometrician la o companie de cercetare și consultanță din Londra, Marea Britanie, specializată în evaluarea de politici și programe

 

7. Octavian Țîcu, conferențiar universitar, doctor în istorie la Univeristatea Al. I. Cuza din Iaşi, România.
Autor a zece cărți de istorie şi experiențe de predare universitară în şapte țări. În 2010 a făcut parte din Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova.
Deputat în Parlamentul R. Moldova, fost Ministru al Tineretului şi Sportului (2013)
Distincții:
2016 – Medalia Meritul Olimpic oferită de CNOS din R. Moldova
2010 – Medalia „Meritul civic”, decorat de către Președintele Republicii Moldova.
2004 – Premiul Național al Tineretului în domeniul Științei și Literaturii pentru monografia – Problema Basarabiei și relațiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939).
#numaiunirea